Jamchestra » Neaktuality » Nesouhlasíme s ACTA / 6.2.2012

Nesouhlasíme s ACTA / 6.2.2012

K dohodě ACTA se vyjádřila řada lidí, ale zaznělo málo hlasů těch, kterých se související autorský zákon týká nejvíce a koho má především chránit – autorů. Proto jsme se rozhodli zveřejnit náš názor na věc a věříme, že s ním nejsme sami.

Častým argumentem zastánců ACTA je, že nelegální šíření uměleckých děl (v textu ACTA zahrnutých pod podivný pojem „duševní vlastnictví“) poškozuje autory. My si myslíme, že umění stojí na komunikaci mezi autorem a příjemcem (posluchačem, divákem, čtenářem…) a teprve díky ní nabývá dílo hodnoty. Zájmem autora je, aby se jeho dílo šířilo, pokud možno co nejvíce a nejrychleji, a svobodný internet umožňující sdílení zdarma je k tomu ideálním nástrojem. Existují schopní umělci, které tvorba živí, a nelegální kopírování je připravuje o zisky – na druhou stranu se ale dostanou k většímu množství lidí, kteří pak přijdou na koncert a třeba si nahrávku koupí. S tímto principem společnosti, které za ACTA stojí, nepočítají – je pochopitelně zajímá jen počet prodaných nosičů, ne posluchači živé hudby. Argument o ochraně autorů je tak v lepším případě zpochybnitelný, v horším nesmyslný.

Proti umělcům, kteří mají na to, aby se tvorbou uživili, musíme postavit čistě komerční tvorbu podporovanou reklamou a médii, která je tvořena přímo za účelem zisku, a můžeme úspěšně pochybovat o její umělecké hodnotě a přínosu pro společnost. Smutným faktem (který se netýká přímo dohody ACTA, ale celého autorského práva) je, že autorský zákon chrání především díla tohoto typu a umožňuje existenci systému v jeho současné podobě. Na autorech i příjemcích jejich děl parazitují držitelé práv a kolektivní správci. Finance vybrané správci jsou rozděleny podle klíče založeného na počtu přehrání – vzniká tak bludný kruh, kdy komerční sféra podpořená médii zvyšuje hranost (a prodejnost) a tím zisky, a může si dovolit ještě větší propagaci. Dalšími aspekty tohoto systému jsou například nesmyslné poplatky za prázdné nosiče a kopírovací přístroje, neuvěřitelná drzost kolektivních správců, kteří se pokoušejí vybírat poplatky i za interprety, které nezastupují, a především existence práv, která jsou ze zákona vykonávána pouze kolektivními správci bez ohledu na vůli autorů.

Pokud jde o držitele práv – kopírování děl poškozuje především je. Výrobní cena CD je nanejvýš několik desítek korun, malou část z prodeje dostane autor, a jestliže se CD prodává za 400 korun, tvoří většina peněz zisk nahrávací společnosti. Pokud by se v prostředí volného trhu ukázalo, že výrobek je neprodejný, musel by výrobce snížit cenu nebo se jinak přizpůsobit, aby nezkrachoval. Jestliže namísto toho vytvoří tajnou dohodu, umožňující cenzuru internetu a šikanu obyvatel, nejde ani o volný trh, ani o demokracii.

Proto říkáme NE ACTA a NE současnému systému, který jde na ruku velkým nahrávacím společnostem, kolektivním správcům a komerční tvorbě.

Téměř na závěr chceme parafrázovat tiskovou zprávu OSA, ve které stojí Tvořit je těžší než bořit (reakce na útok skupiny Anonymous na webové stránky OSA). Říkáme: Tvořit je těžší než tvorbu předstírat. Tvořit je těžší než udržovat v chodu hroutící se systém. My jsme ti, kteří tvoří, nechceme se schovávat a nechceme, aby za nás mluvil a naše práva vykonával někdo jiný.

Rozhodli jsme se své studiové CD dát volně ke stažení na našem profilu na bandzone. Všechny nahrávky jsou uvolněny s licencí Creative Commons BY-NC-SA, která posluchače opravňuje mj. je dál šířit a nekomerčně využívat, aniž by si OSA nebo kdokoliv jiný mohli nárokovat poplatky.

Vaše Jamchestra

www.creativecommons.cz

http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=33474

http://www.osa.cz/hlavn%C3%AD-menu/tiskov%C3%A9-centrum/tiskov%C3%A9-zpr%C3%A1vy.aspx

edit: Ukázalo se, že kvůli použitému textu J. H. Krchovského skladbu Těch hrůz nesmíme šířit s licencí Creative Commons. I tak je volně ke stažení, ale při dalším šíření a nakládání s ní si toho prosím buďte vědomi.