Jamchestra » JUNKTOWN 2017

JUNKTOWN 2017

Na čtyři dny jsme se stali součástí fantastického post-apokalyptického světa v místě zvaném JUNKTOWN.

 

          Tohle město jednou do roka otevírá své brány a přitahuje z pustiny všechny umělce, hudebníky, tanečnice, obchodníky a řemeslníky, poutníky a dobrodruhy, tuláky, lovce, bojovníky, jezdce, ztroskotance, obyčejné zvědavce i celé kmeny prazvláštních lidí.

 

          Ten, kdo má peníze, může si nakoupit, užít si dobrého jídla a pití, kdo nemá, může si vydělat nebo vyhrát. Kdo je rváč, poměří své síly v zápase či turnaji, kdo má nabušenou káru, nejede nikdy sám. Každý, kdo něco umí, má anebo chce, je tady.
...a taky nikdy nekončící zábava. 

 

          Kdo jednou prošel bránou Junktownu, spatřil krásu uprostřed pustého, šedého světa, objevil vůli ve svém bezvýznamném bytí. Takový člověk se sem vždycky navrátí, protože poznal, že Junktown je místem, kde kultura nabízí životu nový smysl.

 

 

(červen 2017)